Ważne ostrzeżenie dot. URS 600

14-11-17

WAŻNE OSTRZEŻENIE DOT. DESTYLARKI DO ROZPUSZCZALNIKÓW HAMACH URS 600
Numery artykułów 000821 i 000822

Destylarki URS 600 są przeznaczone do zastosowań profesjonalnych. Są często używane w miejscach, gdzie występują niebezpieczne substancje, takie jak farby, lakiery i rozpuszczalniki. W związku z tym są obecne zagrożenia związane z destylarką i jej otoczeniem, które wymagają zachowania odpowiednich środków ostrożności.

Z posiadanych przez nas informacji wynika, że destylarki URS 600 nie zawsze są instalowane, używane i (lub) utrzymywane zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową dostarczoną razem z destylarką URS 600 ani zgodnie z obowiązującymi przepisami. To może prowadzić do ZAGROŻENIA WYBUCHEM.

Holenderski inspektorat SZW Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia wydał zakaz eksploatacji tego produktu ze skutkiem natychmiastowym do odwołania.

Jeśli urządzenie zostało już włączone do eksploatacji, należy postąpić w następujący sposób:

  • a) Dla bezpieczeństwa destylarkę URS 600 należy wyłączać przyciskiem Off. Następnie odczekać, aż destylarka URS 600 schłodzi się i zgaśnie lampka FAN, tak aby bezpiecznie otworzyć zewnętrzną pokrywę (pokrywę zabezpieczającą) oraz wewnętrzną pokrywę URS 600 i wyjąć produkty.
  • b) Natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się destylarka URS 600 w celu jak najszybszego odprowadzenia ulatniających się oparów rozpuszczalnika. Sprawdzić, czy w pomieszczeniu nie ma innych oparów grożących wybuchem i je usunąć.

NIE WYJMUJ WTYCZKI Z GNIAZDA (JEŚLI TAM JEST) PODCZAS PRACY DESTYLARKI.

Na zakończenie prosimy o przesłanie wiadomości e-mail z danymi teleadresowymi na adres URS600@emm.com jako potwierdzenie odbioru tego pisma. Dzięki temu będziemy wiedzieć, że zapoznałeś się z treścią pisma, i możemy użyć Twojego adresu e-mail do przesłania dalszych informacji.

 

Uaktualnienie dot. URS 600

W listopadzie 2017 roku informowaliśmy o tym, że jednostki URS 600 znajdujące się w Państwa posiadaniu nie mogą być eksploatowane do momentu wydania kolejnej opinii przez Holenderski Inspektorat Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia (SZW).

Urządzenie URS 600, wyprodukowane w Kanadzie, zostało zatwierdzone przed jednostkę notyfikowaną SGS Baseefa, jako zgodne z normą ATEX dla urządzeń przeznaczonych na rynek europejski oraz normą IECEx dla urządzeń przeznaczonych na rynki pozaeuropejskie. Jednostka URS 600 została również zatwierdzona przez jednostkę notyfikowaną Intertek, jako zgodna z normą UL 2208 dla urządzeń przeznaczonych na rynek północnoamerykański. Dodatkowo jednostka URS 600 otrzymała dopuszczenie Dekra Certification. Wszystkie wymienione powyżej ciała eksperckie (akredytowane jednostki notyfikowane) potwierdziły, iż urządzenie URS 600 nadaje się do bezpiecznej eksploatacji, jeżeli jest montowane, konserwowane i użytkowane w prawidłowy sposób i tym samym jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami oraz normami.

Inspektorat SZW, pomimo prowadzenia rozmów oraz dostarczenia przez firmę EMM uzasadnionych argumentów, utrzymał wcześniejszą opinię dotyczącą wyłączenia z użytkowania urządzeń URS 600, co oznacza, iż na dzień dzisiejszy obowiązuje zakaz eksploatacji urządzeń URS 600 wydany przez Inspektorat SZW. Zdajemy sobie sprawę z niedogodności wynikającej z tego faktu i prosimy Państwa o wyrozumiałość i cierpliwość. Obecnie naszym celem jest podjęcie kroków prawnych w stosunku do Inspektoratu SZW.

Firma EMM zamierza złożyć wniosek o odwołanie się od decyzji podjętej przez Inspektorat SZW. Wniosek ten zostanie rozpatrzony przez Inspektorat SZW i w związku z tym nie należy spodziewać się zmiany podjętej decyzji. Wspomniane procedury prawne zostaną przez nas zainicjowane po oficjalnym ogłoszeniu decyzji przez Inspektorat SZW (w ciągu najbliższych 8 tygodni).

W celu wyjaśnienia chcielibyśmy poinformować, iż opinia Inspektoratu SZW może skutkować zakazem sprzedaży destylarek o pojemności do 40 litrów na terenie całej Unii Europejskiej. Do tej pory Inspektorat SZW podjął tego rodzaju decyzję wyłącznie w stosunku do firmy EMM, łamiąc zasadę równego traktowania przedsiębiorstw oraz zakazu arbitralności w działaniu. Decyzja ta wpłynie niekorzystnie na firmę EMM oraz naszych klientów, którzy również poniosą konsekwencje nieugiętego stanowiska i subiektywnej oceny ze strony Inspektoratu SZW.

Rozumiemy, iż jest to bardzo przykra wiadomość dla wszystkich użytkowników urządzeń URS 600. Nie jest to również komfortowa sytuacja dla naszej firmy.

Będziemy informować Państwa na bieżąco o wszelkich decyzjach podjętych w tej sprawie. W przypadku pytań należy skontaktować się z nami: URS600@EMM.com.

Formularz kontaktowy