Najwyższa jakość

Jednostki z turbiną serii Top Quality przy długości rur maks. 250 m. Odpowiednie do pracy 24 godz. na dobę w zastosowaniach przemysłowych lub dużych przedsiębiorstwach. Standardową 24-miesięczną gwarancję można przedłużyć do maks. 120 miesięcy pod warunkiem podpisania umowy serwisowej.

HCV 7000 TQ

Jednostki z turbiną serii Top Quality HCV 7000 TQ przy długości rur maks. 110 m. Odpowiednie do pracy 24 godz. na dobę w zastosowaniach przemysłowych lub dużych przedsiębiorstwach.

 • Centralny odsysacz TQ 2 x 3 kW/400 V
 • Przeznaczony do obsługi maksymalnie 7 szlifierek przy długości instalacji do ± 110 m
 • Idealny do miejsc pracy ze zmienną liczbą pracujących (3 – 7) w ciągu dnia
 • Wyposażony w 2 włączniki/wyłączniki silnika, w zależności od liczby podłączonych pracowników, zużywa tylko tyle energii, ile potrzeba, co przekłada się na oszczędności każdego dnia!
 • Standardowa gwarancja 24 miesiące. Podpisz kontrakt serwisowy Hamach, a okres gwarancji* zostanie przedłużony maksymalnie do 120 miesięcy!
Przejdź do produktu

Separator wstępny do aluminium HCV 50 TQ EX

Separator wstępny z układem automatycznego czyszczenia filtrów do oddzielania i zbierania wybuchowych pyłów. Do zamontowania pomiędzy odsysaczem HCV z turbiną a obszarami roboczymi, w których odciągany jest wybuchowy pył. Zaprojektowany pod kątem zgodności z wytycznymi ATEX dotyczącymi odciągania pyłów wybuchowych (klasa ST1). Montaż jednostki możliwy jest także w obszarach sklasyfikowanych jako strefa 22. Wyposażenie opcjonalne: Osłona przeciw wybuchom. Dyrektywa 94/9/WE: „Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem”.

Przejdź do produktu

HCV 8000 TQ

Jednostki z turbiną serii Top Quality przy długości rur maks. 180 m. Odpowiednie do pracy 24 godz. na dobę w zastosowaniach przemysłowych lub dużych przedsiębiorstwach. Standardową 24-miesięczną gwarancję można przedłużyć do maks. 60 miesięcy pod warunkiem podpisania umowy serwisowej. Możliwość zamontowania w połączeniu z ramionami ruchomymi, skrzynkami zasilającymi lub w podłączeniu prostym. Przeznaczony do obsługi maksymalnie 8 szlifierek przy długości instalacji do 120 m.
Przejdź do produktu

HCV 15000 TQ

Jednostki z turbiną serii Top Quality HCV 15000 TQ przy długości rur maks. 200 m. Odpowiednie do pracy 24 godz. na dobęw zastosowaniach przemysłowych lub dużych przedsiębiorstwach. 

 • Centralny odsysacz TQ 12.5 kW/380-400 V
 • Przeznaczony do obsługi maksymalnie 15 szlifierek przy długości instalacji do ± 200 m
 • Standardowa gwarancja 24 miesiące. Podpisz kontrakt serwisowy Hamach, a okres gwarancji* zostanie przedłużony maksymalnie do 120 miesięcy!
Przejdź do produktu

HCV 9000 TQ

Jednostki z turbiną serii Top Quality HCV 9000 TQ przy długości rur maks. 120 m. Odpowiednie do pracy 24 godz. na dobę w zastosowaniach przemysłowych lub dużych przedsiębiorstwach.

 • Centralny odsysacz TQ 7.5 kW/380-400 V motor
 • Przeznaczony do obsługi maksymalnie 9 szlifierek przy długości instalacji do ± 120 m
 • Standardowa gwarancja 24 miesiące. Podpisz kontrakt serwisowy Hamach, a okres gwarancji* zostanie przedłużony maksymalnie do 120 miesięcy!
Przejdź do produktu

HCV 5000 TQ

Jednostki z turbiną serii Top Quality HCV 5000 TQ przy długości rur maks. 70 m. Odpowiednie do pracy 24 godz. na dobę w zastosowaniach przemysłowych lub dużych przedsiębiorstwach.

 • Centralny odsysacz TQ 4 kW/380-400 V
 • Przeznaczony do obsługi maksymalnie 5 szlifierek przy długości instalacji do ± 70 m
 • Idealny do obsługi sąsiadujących pomieszczeń
 • Standardowa gwarancja 24 miesiące. Podpisz kontrakt serwisowy Hamach, a okres gwarancji* zostanie przedłużony maksymalnie do 120 miesięcy!
Przejdź do produktu

HCV 18000 TQ

Jednostki z turbiną serii Top Quality HCV 18000 TQ przy długości rur maks. 250 m. Odpowiednie do pracy 24 godz. na dobę w zastosowaniach przemysłowych lub dużych przedsiębiorstwach.

 • Centralny odsysacz TQ 12.5 kW/380-400 V
 • Przeznaczony do obsługi maksymalnie 18 szlifierek przy długości instalacji do ± 250 m
 • Standardowa gwarancja 24 miesiące. Podpisz kontrakt serwisowy Hamach, a okres gwarancji* zostanie przedłużony maksymalnie do 120 miesięcy!
Przejdź do produktu

Formularz kontaktowy