NARZĘDZIE WYBORU

Centralny System Odsysania

Najwyższa jakość

Jednostki z turbiną serii Top Quality przy długości rur maks. 250 m. Odpowiednie do pracy 24 godz. na dobę w zastosowaniach przemysłowych lub dużych przedsiębiorstwach. Standardową 24-miesięczną gwarancję można przedłużyć do maks. 120 miesięcy pod warunkiem podpisania umowy serwisowej.
widok kategorii

HCV 7000 TQ

Jednostki z turbiną serii Top Quality HCV 7000 TQ przy długości rur maks. 110 m. Odpowiednie do pracy 24 godz. na dobę w zastosowaniach przemysłowych lub dużych przedsiębiorstwach.

 • Centralny odsysacz TQ 2 x 3 kW/400 V
 • Przeznaczony do obsługi maksymalnie 7 szlifierek przy długości instalacji do ± 110 m
 • Idealny do miejsc pracy ze zmienną liczbą pracujących (3 – 7) w ciągu dnia
 • Wyposażony w 2 włączniki/wyłączniki silnika, w zależności od liczby podłączonych pracowników, zużywa tylko tyle energii, ile potrzeba, co przekłada się na oszczędności każdego dnia!
 • Standardowa gwarancja 24 miesiące. Podpisz kontrakt serwisowy Hamach, a okres gwarancji* zostanie przedłużony maksymalnie do 120 miesięcy!
Przejdź do produktu

Separator wstępny do aluminium HCV 50 TQ EX

Separator wstępny z układem automatycznego czyszczenia filtrów do oddzielania i zbierania wybuchowych pyłów. Do zamontowania pomiędzy odsysaczem HCV z turbiną a obszarami roboczymi, w których odciągany jest wybuchowy pył. Zaprojektowany pod kątem zgodności z wytycznymi ATEX dotyczącymi odciągania pyłów wybuchowych (klasa ST1). Montaż jednostki możliwy jest także w obszarach sklasyfikowanych jako strefa 22. Wyposażenie opcjonalne: Osłona przeciw wybuchom. Dyrektywa 94/9/WE: „Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem”.

Przejdź do produktu

HCV 8000 TQ

Jednostki z turbiną serii Top Quality przy długości rur maks. 180 m. Odpowiednie do pracy 24 godz. na dobę w zastosowaniach przemysłowych lub dużych przedsiębiorstwach. Standardową 24-miesięczną gwarancję można przedłużyć do maks. 60 miesięcy pod warunkiem podpisania umowy serwisowej. Możliwość zamontowania w połączeniu z ramionami ruchomymi, skrzynkami zasilającymi lub w podłączeniu prostym. Przeznaczony do obsługi maksymalnie 8 szlifierek przy długości instalacji do 120 m.
Przejdź do produktu

HCV 15000 TQ

Jednostki z turbiną serii Top Quality HCV 15000 TQ przy długości rur maks. 200 m. Odpowiednie do pracy 24 godz. na dobęw zastosowaniach przemysłowych lub dużych przedsiębiorstwach. 

 • Centralny odsysacz TQ 12.5 kW/380-400 V
 • Przeznaczony do obsługi maksymalnie 15 szlifierek przy długości instalacji do ± 200 m
 • Standardowa gwarancja 24 miesiące. Podpisz kontrakt serwisowy Hamach, a okres gwarancji* zostanie przedłużony maksymalnie do 120 miesięcy!
Przejdź do produktu

HCV 9000 TQ

Jednostki z turbiną serii Top Quality HCV 9000 TQ przy długości rur maks. 120 m. Odpowiednie do pracy 24 godz. na dobę w zastosowaniach przemysłowych lub dużych przedsiębiorstwach.

 • Centralny odsysacz TQ 7.5 kW/380-400 V motor
 • Przeznaczony do obsługi maksymalnie 9 szlifierek przy długości instalacji do ± 120 m
 • Standardowa gwarancja 24 miesiące. Podpisz kontrakt serwisowy Hamach, a okres gwarancji* zostanie przedłużony maksymalnie do 120 miesięcy!
Przejdź do produktu

HCV 5000 TQ

Jednostki z turbiną serii Top Quality HCV 5000 TQ przy długości rur maks. 70 m. Odpowiednie do pracy 24 godz. na dobę w zastosowaniach przemysłowych lub dużych przedsiębiorstwach.

 • Centralny odsysacz TQ 4 kW/380-400 V
 • Przeznaczony do obsługi maksymalnie 5 szlifierek przy długości instalacji do ± 70 m
 • Idealny do obsługi sąsiadujących pomieszczeń
 • Standardowa gwarancja 24 miesiące. Podpisz kontrakt serwisowy Hamach, a okres gwarancji* zostanie przedłużony maksymalnie do 120 miesięcy!
Przejdź do produktu

HCV 18000 TQ

Jednostki z turbiną serii Top Quality HCV 18000 TQ przy długości rur maks. 250 m. Odpowiednie do pracy 24 godz. na dobę w zastosowaniach przemysłowych lub dużych przedsiębiorstwach.

 • Centralny odsysacz TQ 12.5 kW/380-400 V
 • Przeznaczony do obsługi maksymalnie 18 szlifierek przy długości instalacji do ± 250 m
 • Standardowa gwarancja 24 miesiące. Podpisz kontrakt serwisowy Hamach, a okres gwarancji* zostanie przedłużony maksymalnie do 120 miesięcy!
Przejdź do produktu

Wysoka jakość

Odsysacz z turbiną serii High Quality dla długości rur maks. 70 m. Odpowiednie do normalnego, komercyjnego użytku w małych i średnich firmach. Standardową 12-miesięczną gwarancję można przedłużyć do maks. 36miesięcy pod warunkiem podpisania umowy serwisowej.


widok kategorii

HCV 410 HQ

Odpylacze z turbiną, seria High Quality dla długości rur maks. 90 m. Odpowiednie do normalnego, komercyjnego użytku w małych i średnich firmach. Standardowa gwarancja: 12 miesięcy. Przeznaczony do obsługi maksymalnie 4 szlifierek przy długości instalacji do 30 m. Idealny do obsługi kilku stanowisk w jednym pomieszczeniu. Możliwość zamontowania w połączeniu z ramionami ruchomymi, skrzynkami zasilającymi lub w podłączeniu prostym.
Przejdź do produktu

HCV 510 HQ

Odpylacze z turbiną, seria High Quality dla długości rur maks. 90 m. Odpowiednie do normalnego, komercyjnego użytku w małych i średnich firmach. Standardowa gwarancja: 12 miesięcy. Przeznaczony do obsługi maksymalnie 5 szlifierek przy długości instalacji do 70 m. Idealny do obsługi kilku stanowisk w jednym pomieszczeniu. Możliwość zamontowania w połączeniu z ramionami ruchomymi, skrzynkami zasilającymi lub w podłączeniu prostym.
Przejdź do produktu

HCV 610 HQ

Odpylacze z turbiną, seria High Quality dla długości rur maks. 90 m. Odpowiednie do normalnego, komercyjnego użytku w małych i średnich firmach. Standardowa gwarancja: 12 miesięcy. Przeznaczony do obsługi maksymalnie 6 szlifierek przy długości instalacji do 90 m. Idealny do obsługi sąsiadujących pomieszczeń. Możliwość zamontowania w połączeniu z ramionami ruchomymi, skrzynkami zasilającymi lub w podłączeniu prostym. Automatyczny system czyszczenia filtrów.
Przejdź do produktu

HCV 410 HQ A

Odpylacze z turbiną, seria High Quality dla długości rur maks. 90 m. Odpowiednie do normalnego, komercyjnego użytku w małych i średnich firmach. Standardowa gwarancja: 12 miesięcy. Przeznaczony do obsługi maksymalnie 4 szlifierek przy długości instalacji do 30 m. Idealny do obsługi kilku stanowisk w jednym pomieszczeniu. Możliwość zamontowania w połączeniu z ramionami ruchomymi, skrzynkami zasilającymi lub w podłączeniu prostym. Posiadający automatyczny system czyszczenia filtrów.
Przejdź do produktu

R amię HSA 625

Idealne do dużych zakresów w elastycznej przestrzeni roboczej, zapewnia zasięg od 8-12 m na danym obszarze roboczym. Ręczny i automatyczny włącznik do szlifierek pneumatycznych i elektrycznych. Dostosowany do jednego stanowiska szlifowania. Ramię wyposażone w dwa gniazda 230 V, dwa przyłącza ze sprężonym powietrzem do szlifierek pneumatycznych oraz w podwójne przyłącze do odpylania.
Przejdź do produktu

Ramię HSA 625 C

Idealne do dużych zakresów w elastycznej przestrzeni roboczej, zapewnia zasięg od 8-12 m na danym obszarze roboczym. Wymaga połączenia z jedną ze skrzynek zasilających Hamach.
Przejdź do produktu

Ramię HSA 625 P

Idealne do dużych zakresów w elastycznej przestrzeni roboczej, zapewnia zasięg od 8-12 m na danym obszarze roboczym. Ręczny i automatyczny włącznik do szlifierek pneumatycznych i elektrycznych. Dostosowany do jednego stanowiska szlifowania. Ramię wyposażone w dwa gniazda 230 V, dwa przyłącza ze sprężonym powietrzem do szlifierek pneumatycznych oraz w podwójne przyłącze do odpylania.
Przejdź do produktu

Pojedynczy punk odciągu Ściana

Pojedynczy punk odciągu Ściana
Przejdź do produktu

Pojedynczy punk odciągu Sufit

Pojedynczy punk odciągu Sufit
Przejdź do produktu

Podwójny punkt odciągu Ściana/Sufit

Podwójny punkt odciągu Ściana/Sufit
Przejdź do produktu

Podwójny punkt podłączony do zasilania

Mocowanie do sufitu za pomocą podwójnego przyłącza + podwójne gniazdo zasilania + przyłącze powietrza + uchwyt na urządzenie
Przejdź do produktu

Podwójny punkt podłączony do zasilania z przełącznikiem

Podwójny punkt podłączony do zasilania z przełącznikiem + podwójne gniazdo zasilania + przyłącze powietrza + uchwyt na urządzenie + przełącznik
Przejdź do produktu

Skrzynka zasilająca EB Matic 380V Sufit

Te punkty odciągu tworzą jedną jednostkę razem z systemami naściennymi i sufitowymi. Podwójne punkty odciągu można poszerzyć o 2 gniazda zasilające, 2 przyłącza sprężonego powietrza, uchwyt na wąż do szlifierki oraz przełącznik sterowania turbiną. Skrzynka zasilająca z automatyczny włącznik do szlifierek pneumatycznych. 3 przyłącza sprężonego powietrza, jedno bez automatycznego włącznika. Dodatkowe przyłącze 380 V wbudowane w skrzynkę zasilającą.
Przejdź do produktu

Skrzynka zasilająca EB Matic 380V Ściana

Te punkty odciągu tworzą jedną jednostkę razem z systemami naściennymi i sufitowymi. Podwójne punkty odciągu można poszerzyć o 2 gniazda zasilające, 2 przyłącza sprężonego powietrza, uchwyt na wąż do szlifierki oraz przełącznik sterowania turbiną. Skrzynka zasilająca z automatyczny włącznik do szlifierek pneumatycznych. 3 przyłącza sprężonego powietrza, jedno bez automatycznego włącznika. Dodatkowe przyłącze 380 V wbudowane w skrzynkę zasilającą.
Przejdź do produktu

Skrzynka zasilająca EB Matic 380V Ramię ruchome

Te punkty odciągu tworzą jedną jednostkę razem z systemami naściennymi i sufitowymi. Podwójne punkty odciągu można poszerzyć o 2 gniazda zasilające, 2 przyłącza sprężonego powietrza, uchwyt na wąż do szlifierki oraz przełącznik sterowania turbiną. Skrzynka zasilająca z automatyczny włącznik do szlifierek pneumatycznych. 3 przyłącza sprężonego powietrza, jedno bez automatycznego włącznika. Dodatkowe przyłącze 380 V wbudowane w skrzynkę zasilającą.
Przejdź do produktu

Skrzynka zasilająca EB Basic 380V Sufit

Te punkty odciągu tworzą jedną jednostkę razem z systemami naściennymi i sufitowymi. Podwójne punkty odciągu można poszerzyć o 2 gniazda zasilające, 2 przyłącza sprężonego powietrza, uchwyt na wąż do szlifierki oraz przełącznik sterowania turbiną. Skrzynka zasilająca z ręcznym włącznikiem. 3 przyłącza sprężonego powietrza. Dodatkowe przyłącze 380 V wbudowane w skrzynkę zasilającą.
Przejdź do produktu

Skrzynka zasilająca EB Basic 380V Ściana

Te punkty odciągu tworzą jedną jednostkę razem z systemami naściennymi i sufitowymi. Podwójne punkty odciągu można poszerzyć o 2 gniazda zasilające, 2 przyłącza sprężonego powietrza, uchwyt na wąż do szlifierki oraz przełącznik sterowania turbiną. Skrzynka zasilająca z ręcznym włącznikiem. 3 przyłącza sprężonego powietrza. Dodatkowe przyłącze 380 V wbudowane w skrzynkę zasilającą.
Przejdź do produktu

Skrzynka zasilająca EB Basic 380V Ramię ruchome

Te punkty odciągu tworzą jedną jednostkę razem z systemami naściennymi i sufitowymi. Podwójne punkty odciągu można poszerzyć o 2 gniazda zasilające, 2 przyłącza sprężonego powietrza, uchwyt na wąż do szlifierki oraz przełącznik sterowania turbiną. Skrzynka zasilająca z ręcznym włącznikiem. 3 przyłącza sprężonego powietrza. Dodatkowe przyłącze 380 V wbudowane w skrzynkę zasilającą.
Przejdź do produktu

Skrzynka zasilająca EB Basic Sufit

Te punkty odciągu tworzą jedną jednostkę razem z systemami naściennymi i sufitowymi. Podwójne punkty odciągu można poszerzyć o 2 gniazda zasilające, 2 przyłącza sprężonego powietrza, uchwyt na wąż do szlifierki oraz przełącznik sterowania turbiną. Skrzynka zasilająca z ręcznym włącznikiem. 3 przyłącza sprężonego powietrza.
Przejdź do produktu

Skrzynka zasilająca EB Basic Ściana

Te punkty odciągu tworzą jedną jednostkę razem z systemami naściennymi i sufitowymi. Podwójne punkty odciągu można poszerzyć o 2 gniazda zasilające, 2 przyłącza sprężonego powietrza, uchwyt na wąż do szlifierki oraz przełącznik sterowania turbiną. Skrzynka zasilająca z ręcznym włącznikiem. 3 przyłącza sprężonego powietrza.
Przejdź do produktu

Skrzynka zasilająca EB Basic Ramię ruchome

Te punkty odciągu tworzą jedną jednostkę razem z systemami naściennymi i sufitowymi. Podwójne punkty odciągu można poszerzyć o 2 gniazda zasilające, 2 przyłącza sprężonego powietrza, uchwyt na wąż do szlifierki oraz przełącznik sterowania turbiną. Skrzynka zasilająca z ręcznym włącznikiem. 3 przyłącza sprężonego powietrza.
Przejdź do produktu

Skrzynka zasilająca EB Matic Sufit

Te punkty odciągu tworzą jedną jednostkę razem z systemami naściennymi i sufitowymi. Podwójne punkty odciągu można poszerzyć o 2 gniazda zasilające, 2 przyłącza sprężonego powietrza, uchwyt na wąż do szlifierki oraz przełącznik sterowania turbiną. Skrzynka zasilająca z automatyczny włącznik do szlifierek pneumatycznych. 3 przyłącza sprężonego powietrza, jedno bez automatycznego włącznika.
Przejdź do produktu

Skrzynka zasilająca EB Matic Ściana

Te punkty odciągu tworzą jedną jednostkę razem z systemami naściennymi i sufitowymi. Podwójne punkty odciągu można poszerzyć o 2 gniazda zasilające, 2 przyłącza sprężonego powietrza, uchwyt na wąż do szlifierki oraz przełącznik sterowania turbiną. Skrzynka zasilająca z automatyczny włącznik do szlifierek pneumatycznych. 3 przyłącza sprężonego powietrza, jedno bez automatycznego włącznika.
Przejdź do produktu

Skrzynka zasilająca EB Matic Ramię ruchome

Te punkty odciągu tworzą jedną jednostkę razem z systemami naściennymi i sufitowymi. Podwójne punkty odciągu można poszerzyć o 2 gniazda zasilające, 2 przyłącza sprężonego powietrza, uchwyt na wąż do szlifierki oraz przełącznik sterowania turbiną. Skrzynka zasilająca z automatyczny włącznik do szlifierek pneumatycznych. 3 przyłącza sprężonego powietrza, jedno bez automatycznego włącznika.
Przejdź do produktu

Skrzynka zasilająca dla zaworu zamykającego

Przejdź do produktu

Akcesoria

Akcesoria do wykorzstania w procesie przygotowania lakieru.
widok kategorii

Uchwyt na wąż na ścianę

Uchwyt na wąż na ścianę
Przejdź do produktu

Stojak na szlifierkę na ścianę

Stojak na szlifierkę na ścianę
Przejdź do produktu

Stojak na pistolet lakierniczy na ścianę

Stojak na pistolet lakierniczy na ścianę
Przejdź do produktu

Uchwyt na wąż Skrzynka zasilająca

Uchwyt na wąż Skrzynka zasilająca
Przejdź do produktu

Uchwyt na wąż Ramię ruchome

Uchwyt na wąż Ramię ruchome
Przejdź do produktu

Uchwyt na urządzenie Skrzynka zasilająca/ Ramię ruchome

Uchwyt na urządzenie Skrzynka zasilająca/ Ramię ruchome
Przejdź do produktu

Zestaw Filtrów HCV 410 HQ

Zestaw filtrów. Wydajność filtra: 99,9%, klasa M
Przejdź do produktu

Zestaw Filtrów HCV 510 HQ

Zestaw filtrów. Wydajność filtra: 99,9%, klasa M
Przejdź do produktu

Zestaw Filtrów HCV 410 HQ A

Płytka filtracyjna (52 filtry)
Przejdź do produktu

Filtr pojedynczy HCV 410 HQ A

Filtr pojedynczy. Wydajność filtra: 99,9%, klasa M
Przejdź do produktu

Filtr poliestrowy HCV 610 HQ

Wydajność filtra: 99,9%, klasa M
Przejdź do produktu

Filtr poliestrowy EQ/TQ Turbine

Wydajność filtra: 99,9%, klasa M
Przejdź do produktu

Poliestrowy filtr antystatyczny EQ/TQ Turbine EX

Wydajność filtra: 99,9%, klasa M
Przejdź do produktu

Formularz kontaktowy